ஒளி ஆண்டு (ஒளியாண்டு)

Posted by

ஒரு ஒளி ஆண்டு (Light Year) என்பது எத்தனை நாட்களைக் கொண்டது?

கேள்வியே தவறானது. ஒளி ஆண்டு என்பது காலத்தைக் கணக்கிடும் அலகு (Unit) அல்ல. அது தூரத்தைக் கணக்கிடும் ஒரு அலகு.

ஒளியின் வேகமானது வெற்றிடத்தில் நொடிக்கு 2,99,792.458 கிலோமீட்டர்கள். தோராயமாக நொடிக்கு 3 இலட்சம் கிலோமீட்டர்கள் என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட வேகத்தில் ஒளி ஒரு ஆண்டிற்கு எத்தனை தொலைவு பயணித்திருக்கும் என்று பார்த்தால் அதுவே ஒரு ஒளியாண்டு தூரம் எனப்படும்.

1 நொடிக்கு = 299,792.458 கிலோமீட்டர்கள்
1 நிமிடத்திற்கு = 299,792.458 x 60 = 17,987,547.48 கிலோமீட்டர்கள்
1 மணிக்கு = 17,987,547.48 x 60 = 1,079,252,848.80 கிலோமீட்டர்கள்
1 நாளைக்கு = 1,079,252,848.80 x 24 = 25,902,068,371.20 கிலோமீட்டர்கள்
1 வருடத்திற்கு = 25,902,068,371.20 x 365.242 = 9,460,523,256,033.83 கிலோமீட்டர்கள்

அதாவது, ஒன்பது ட்ரில்லியன் நானூற்றி அறுபது பில்லியன் ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று மில்லியன் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு ஆயிரத்து முப்பத்து மூன்று ( nine trillion four hundred sixty billion five hundred twenty-three million two hundred fifty-six thousand thirty-third) கிலோமீட்டர்கள்.

சுருக்கமாக = 9.4605284 × 1012 கிலோமீட்டர்கள்

தோராயமாக 9.46 ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் என்பதே ஒரு ஒளியாண்டு தூரமாகும்.

வானவியல் அலகு (Astronomical Unit-AU)

1 வானவியல் அலகு = 149,597,871 கிலோமீட்டர்கள்

அதாவது, பூமியின் மையப்பகுதிக்கும் சூரியனின் மையப்பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவே ஒரு வானவியல் அலகு எனப்படும். பூமியானது சூரியனை ஒரு ஒழுங்கான வட்டத்தில் சுற்றி வராது நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்தாலும், தோராயமான ஒரு மதிப்பை நாம் வானவியல் அலகாகக் கொள்கிறோம்.

பூமியானது தன் நீள்வட்டப்பாதையில் சூரியனுக்கு அருகே வரும் அண்மைநிலையின் (perehelion) போது இருக்கும் தொலைவையும், சூரியனுக்குத் தொலைவே இருக்கும் சேய்மை நிலையில் (aphelion) போது இருக்கும் தொலைவையும் கூட்டி அதனை இரண்டால் வகுத்து வரும் மதிப்பே இந்த வானவியல் அலகு.

சூரிய ஒளியானது பூமிக்கு வந்து சேர 8.3 நிமிடங்கள் ஆகும். எனவே,

1 வானவியல் அலகு = 8.3 ஒளிநிமிடங்கள் எனவும் சொல்லலாம்.

1 ஒளியாண்டு = 9,460,523,256,033.83 / 149,597,871 = 63,239.69 வானவியல் அலகுகள்

The short URL of the present article is: https://www.thamilkalvi.com/p7WqL

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

17 − thirteen =