முட்தோலிகள் அல்லது எக்கைனோடெர்மேட்டா (Phylum Echinodermata) கடல்வாழ் உயிரினங்களைக் கொண்ட விலங்குகளின் ஒரு தொகுதியாகும். அலையிடை மண்டலம் தொடக்கம் ஆழ்கடல் மண்டலம் வரையிலானபெருங்கடலின் பல்வேறுபட்ட வலயங்களில் இவை வசிக்கின்றன.

இத்தொகுதியில் ஏறத்தாழ 7000 இனங்கள் உயிர்வாழ்கின்றன. எண்ணிக்கையில் இரண்டாவதாக, முதுகுநாணிகளை அடுத்து இருவாயுளிகள் (டியூட்டெரோஸ்டோமியா; Deuterostomia) பெருந்தொகுதிக்குள் அடங்கும் உயிரினத் தொகுதி ஆகும். இவை நன்னீரிலோ நிலப்பகுதிகளிலோ வசிப்பது இல்லை.

கிரேக்க ἐχινοδέρματα (ἐχινός முட்கள் , δέρμα– தோல்; முள்ளை உடைய தோல்) எனும் சொல்லில் இருந்து சொல் பிறந்தது.

வகைப்படுத்தல்

இத்தொகுதியுள் அடங்கும் இரண்டு பரிச்சயமான துணைத்தொகுதிகள்:

  • அசையக்கூடிய எலேயுதேரோசோவா (Eleutherozoa)
  • அஸ்டிரோய்டியா(Asteroidea): (நட்சத்திரமீன்),
  • ஒபியுரோய்டியா(Ophiuroidea): நொறுங்கு நட்சத்திரம் அல்லது ஒடி நட்சத்திர மீன் (brittle stars),
  • எக்கைனோய்டியா(Echinoidea): கடல் முள்ளெலி(sea urchins), மணற்காசு (sand dollars),
  • ஹொலோதுரோய்டியா (Holothuroidea): கடல்வெள்ளரி(sea cucumbers)
  • அசையாத பெல்மட்டாசோவா (Pelmatazoa) – இவை கடலில் ஏதாவது பாறைகளை அல்லது பொருட்களை ஊடுருவிப் பற்றிக் கொள்ளும், இதற்கென இவற்றிற்குத் தண்டு போன்றதொரு அமைப்பு உண்டு.
  • கிரினோய்ட்டுக்கள் (crinoids) அல்லது கடல் அல்லி,
  • அழிந்துவிட்ட பராகிரினோய்ட்டுக்கள்

இவற்றுள் இறகு விண்மீன்கள் (feather stars) எனப் பெயர் கொண்ட சில வகை கடல் அல்லி இனங்கள் அசையக்கூடியவை.

படத்தொகுப்பு:

The short URL of the present article is: https://www.thamilkalvi.com/weqAA

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

8 + seven =